Tante Pee's

Tarieven

 
Vanaf juni 2019 hanteert Tante Pee gewijzigde tarieven. Opdrachten worden voortaan ingedeeld in één van drie trajectblokken, elk met een vaste prijs, waarbij voorafgaand aan de opdracht door Tante Pee wordt vastgesteld welk trajectblok van toepassing is. Het gebruik van trajectblokken stelt mij in de gelegenheid uw opdracht in alle rust en met volledige aandacht te kunnen verzorgen. U weet bovendien precies waar u aan toe bent. Alle stappen in het proces van uw opdracht en op dat moment bekende werkzaamheden zijn in het geoffreerde trajectblok opgenomen.

Budget (eenvoudige opdrachten van 1 tot 2 uur werk): 150 euro excl. BTW

Basis (opdrachten die ongeveer een halve dag in beslag nemen): 350 euro excl. BTW

Intensief (grotere opdrachten die ongeveer een dag tijd kosten): 650 euro excl. BTW

Klussen die minder dan 1 uur werk in beslag nemen, worden afgerekend per kwartier (25 euro excl. BTW per 15 minuten). Wanneer een opdracht omvangrijk is en meer dan een dag werktijd in beslag neemt, wordt een specifieke prijs voor u berekend op basis van bovenstaande.

Naast genoemde trajectblokken biedt Tante Pee totaalpakketten aan voor specifieke projecten waar u gebruik van kunt maken, zoals bijvoorbeeld de realisatie van uw nieuwe website of een huisstijl. Hierover volgt binnenkort meer informatie.
 

Afspraken

die we met elkaar maken

 
Aanschaf van (externe) materialen, zoals beelden, templates en fonts, of bijvoorbeeld het inkopen van registratie en/of hosting is nooit inbegrepen in bovengenoemde prijzen. U ontvangt hiervoor altijd een afzonderlijke prijsopgaaf vooraf, wanneer het aan de orde mocht zijn. Voor ingekochte materialen zijn vaak specifieke gebruiksvoorwaarden van toepassing. U bent na aankoop zelf verantwoordelijk voor correcte naleving daarvan (informatie wordt bij aanschaf verstrekt).

Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Indien u hier niet aan voldoet, wordt het factuurbedrag bij de 2e herinnering verhoogd met 15 euro administratiekosten. De algemene voorwaarden van Tante Pee, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden, vindt u onderaan de website in de footer van de website. Deze zijn te allen tijde van toepassing op opdrachten en overeenkomsten.

Voor uw opdracht wordt, in overleg met u, tijd gereserveerd. Betrokkenheid en beschikbaarheid van uw kant zijn noodzakelijk om de opdracht goed te laten verlopen. Mocht u niet in staat blijken hier aan te voldoen, wilt u de opdracht intrekken of kunt u niet tijdig benodigde materialen aanleveren? Dan dient u dat minimaal 2 werkdagen voor de afgesproken start van de opdracht door te geven. Er wordt een standaard bedrag van 150 euro excl. BTW in rekening gebracht, ter compensatie van de gereserveerde tijd, wanneer u niet tijdig annuleert en/of een aangepaste afspraak met mij hierover maakt.

Na oplevering van een door Tante Pee ontwikkelende website en/of afgeleverd e-mailpakket bent u standaard zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld trouble-shooting, onderhoud en/of het uitvoeren van updates. Uiteraard is het mogelijk dit wel door Tante Pee te laten verzorgen: neem hierover gerust even contact op, ik help u graag verder.